Mgr. Radka Pospíšilová
sociální pracovník

Jsem...


 • absolventka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii
 • akreditovaný sociální pracovník s praxí v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, v pečovatelské službě a ve státní správě

Za základ své práce považuji... 

Komunikaci, navázání dobrého profesionálního vztahu, zmapování dané situace a nabídnutí řešení za plné podpory klienta bez přebírání odpovědnosti za jeho život.

Mé zkušenosti, znalosti a dovednosti

 • komunikační dovednosti (kurzy rétoriky pod vedením MgA. Aleny Špačkové)
 • administrativní činnost, vedení spisové dokumentace a archivace
 • vedení jednání (zájemci o službu, poradenská činnost na OSPOD)
 • standardy kvality sociální služby a tvorba metodik
 • zpracování adaptačních procesů, IP, plány a realizace péče, tvorba pracovních postupů, vnitřních předpisů organizací
 • poskytování sociálního poradenství
 • tvorba smluv a dodatků
 • provádění sociálního šetření včetně příslušné administrativy
 • správní řízení
 • vedení a koordinace malého týmu pracovníků přímé péče v terénní službě
 • vedení a koordinace týmu 22 pracovníků přímé péče v domově pro seniory
 • odborná garance v oblasti duchovní péče, paliativní péče, zahradní terapie